Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sinh viên đi khám phụ khoa và tên bác sĩ số hưởng